PRODUCENT

Unia Europejska

Projekty UE

Programy rozwoju w których braliśmy udział

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

 

Tytuł Projektu
„Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej”

Okres realizacji Projektu
03/01/2022 – 30/06/2023

Całkowita wartość Projektu
2 673 528.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE
1 265 910.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej  firma zamierza osiągnąć poniższe cele:

-wdrożenie  INNOWACJI PRODUKTOWEJ z wykorzystaniem wzornictwa: znacząco ulepszonego kombajnu do zbioru warzyw korzeniowych

– Aplikacja nowej metody promocji produktu  i komunikacji z klientem w oparciu o nowe materiały marketingowe oraz rebranding i zbudowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej, wyróżniającego firmę spośród konkurencji

– aplikacja procesów wzorniczych w firmie

– zwiększenie rozpoznawalności marki i poprawa komunikacji z otocz. rynkowym

– rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wzrost sprzedaży i przychodów przedsiębiorstwa

Ponadto wzornictwo będzie istotnym narzędziem innowacji produktowej, marketingowej i organizacyjnej.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

REZULTATY RZECZOWE:

– nowy produkt: znacząco ulepszony kombajnu do zbioru warzyw korzeniowych

– zakup urządzeń do produkcji nowych produktów

– Zakup usług doradczych pozwoli, m. in. na zaprojektowanie nowych produktów, rebranding oraz stworzenie nowej identyfikacji wizualnej, projektów materiałów identyfikacji zewnętrznej oraz poprawę komunikacji wewnętrznej i wdrożenie stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie wzornictwem.

REZULTATY FINANSOWE:

-Wzrost przychodów

– Optymalizacja zysku.

REZULTATY INNE:

– Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów

– Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wykorzystaniu wzornictwa

– Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki

– Zwiększenie walorów funkcjonalnych i  estetycznych produktów

– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym

– Czytelne i atrakcyjne wizualnie komunikowanie oferty klientom.


 

Tytuł projektu:                            

Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR Sp. z o. o.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów – kombajnów do zbioru owoców jagodowych „JOANNA 5”.

  

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa Beneficjenta w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przemysłowej kombajnów do zbioru owoców jagodowych „JOANNA 5”.

 

Wartość projektu:

3 768 080, 40 PLN.

 

 Wartość dofinansowania:

1 829 988, 00 PLN


                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

 

TYTUŁ PROJEKTU:    

Podniesienie konkurencyjności firmy WEREMCZUK FMR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:        

128 658.00 PLN.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:     

88 910.00 PLN.

 

CEL PROJEKTU:       

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

 

PLANOWANE EFEKTY:        

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu.

Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.