PRODUCENT

Unia Europejska

Projekty UE

 

Programy rozwoju w których braliśmy udział

 

Tytuł projektu:                            

Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR Sp. z o. o.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów – kombajnów do zbioru owoców jagodowych “JOANNA 5”.

  

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa Beneficjenta w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przemysłowej kombajnów do zbioru owoców jagodowych “JOANNA 5”.

 

Wartość projektu:

3 768 080, 40 PLN.

 

 Wartość dofinansowania:

1 829 988, 00 PLN


                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

 

TYTUŁ PROJEKTU:    

Podniesienie konkurencyjności firmy WEREMCZUK FMR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:        

128 658.00 PLN.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:     

88 910.00 PLN.

 

CEL PROJEKTU:       

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

 

PLANOWANE EFEKTY:        

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu.

Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.